Livets Kappsäck är ett värdegrundsarbete som sker i skolan för elever i sjätte klass.
Bakom Livets Kappsäck står Blå Bandet
Västra Ramlösa skolans elever som sjunger upp sitt musikbidrag i årets Livets Kappsäck.