Hjärups skola ligger mitt i Staffanstorp. Skolans förhållningssätt är ”Växthuset mitt i byn” där man vill att alla elever ska växa. Detta sker både genom att eleverna blir sedda och bekräftade men också genom att de äldre eleverna får ta ansvar för att göra en bra skola. Genom detta vill vi skapa en bra vi-känsla där de yngre eleverna upplever att de äldre eleverna blir resurser för både trygghet och kunskaper.

Vi är glada att man därför också valt att samarbeta med Livets Kappsäck som med musikens hjälp arbetar med olika värdegrundsfrågor.