Sallerupsskolan är en av de skolor vi arbetat i sedan starten av Livets Kappsäck.
Skolan arbetar mycket med värdegrundsfrågor om t.ex. mobbning, utanförskap och vikten att se alla sina kamrater. Livets Kappsäck har i flera år varit en del i detta arbete.