Livets Kappsäck är ett drogförebyggande- och värdegrundsarbete som görs av Blå Bandet i samarbete med skolan.
Resultat brukar bli en egen låt och video, här är det elever från Vikens Montessoriskola som tillsammans med Johan Östberg ger sitt bidrag. Håll till godo.