Livets Kappsäck är ett arbete inom Blå Bandet som vänder sig till sjätteklass elever och sker i samarbete med skolan.
Här är det “Ingen ska få såra dig” som är skriven under ledning av Johan Östberg som även stått för musik- och videoinspelning.