Livets Kappsäck är ett värdegrundsarbete Blå Bandet bedriver riktat mot barn i sjätte klass.