Livets Kappsäck på Vikens Montessori skola

Livets Kappsäck är ett drogförebyggande- och värdegrundsarbete som görs av Blå Bandet i samarbete med skolan. Resultat brukar bli en egen låt och video, här är det elever från Vikens Montessoriskola som tillsammans med Johan Östberg ger sitt bidrag. Håll till...

Tottarps skola

Livets Kappsäck är ett värdegrundsarbete vi gör inom Blå Bandet och som vänder sig till barn i årskurs 6. Arbetet leds av Johan Östberg och som ett resultat brukar vi få höra en egenkomponerad låt som görs av Johan och barnen samt en musikvideo. Här är den nya från...