Livets Kappsäck är ett drogförebyggande- och värdegrundsarbete som görs av Blå Bandet i samarbete med skolan. Resultat brukar bli en egen låt och video, här är det elever från Vikens Montessoriskola som tillsammans med Johan Östberg ger sitt bidrag. Håll till...

läs mer