Livets kappsäck är ett paketerbjudande till skolor för att motverka användandet av droger och alkohol bland unga

w
Genom inspirerande och lekfulla möten med Johan Östberg och Lasse Reuterberg erbjuds verktyg användbara i vardagen. Allt för en bättre skolmiljö och bättre elevhälsa.
Vi vill förmedla positiva egenskaper på ett pedagogiskt sätt så att ”barnens egna kappsäckar” fylls med kloka val och med budskapet om en nykter och sund värld.
Johan som b.la är känd för sitt musikbarnprogram Boom Shakalack på SVT kommer erbjuda ett liknande koncept och tillsammans med eleverna göra en skollåt kring olika värdegrundsfrågor.

Projektledare

Johan Östberg
Johan Östberg har jobbat med olika barnprogram för SVT och det egna konceptet Boom Shakalack har visats i tre säsonger och har varit ett av de mest populära och sedda barnprogrammen på Barnkanalen. Han har även varit sidekick i SVTs storsatsning Den flygande mattan och senast kunde vi se honom som musiker i Vi i femman.

Johan slog igenom i Tv programmet Fame Factory för tio år sedan där han blev folkets favorit. Vinstpengarna investerades i en musikvideo som heter Mr. Perfect och kom att bli en del av en föreläsningsturné med samma namn med syfte att motverka mobbning.

Lasse Reuterberg är Blå Bandets förbundsordförande och har många års erfarenhet av arbete med sociala frågor med både barn och vuxna. Lasse är pappa till kampanjen ”Ingen alkohol före 18” som finns över hela landet och vars syfte är att stoppa langning och bjudning av alkohol till barn och unga.

Konceptet och värdegrundsfrågorna

Under läsåret 2015/2016 kommer föreläsarna Johan Östberg och Lasse Reuterberg att erbjuda skolor runt om i Skåne årskurs sex att vara med i ett värdegrundsprojekt med tillhörande namn Livets Kappsäck med syfte att motverka användandet av droger och alkohol bland unga och stärka deras självkänsla. Projektet arrangeras av nykterhetsorganisationen Blå Bandet som är ett nätverk av frivilliga medlemmar som arbetar för ett bättre samhälle.

Inspiration och konkreta verktyg

Under läsåret erbjuder Livets kappsäck två inspirerande och lekfulla lektionstimmar i månaden (samt vid tillfällen frivilligt efter skoltid) med fokus på b.la. vänskap, acceptans, mod, självkänsla och självförtroende samt stärka barnen att säga nej till alkohol och droger och stå emot negativa grupptryck. Konceptet erbjuder konkreta och användbara verktyg i vardagen för en bättre skolmiljö och främjandet av elevers hälsa.


Ett koncept i Boom Shakalack-stil

Johan som b.la är känd för sitt musikbarnprogram Boom Shakalack på SVT/Barnkanalen kommer erbjuda ett koncept i Boom Shakalack-stil, att tillsammans med eleverna prata om och skriva en skollåt kring olika värdegrundsfrågor samt gemensamt med dem även göra en musikvideo till denna. Något som både är inspirerande och utvecklande för barnen och som skolan i sin tur kan använda på t.ex. skolans hemsida som ett ”visitkort” för att visa att skolan på ett konkret sätt arbetar för en bättre skolmiljö och elevers hälsa.


Föräldramöten

Parallellt kommer vi att vara aktiva vid några av skolans föräldramöten med syfte att föräldrar ska ta en starkare ställning mot alkohol och andra droger. ”Ingen alkohol före arton” är ett väl beprövat koncept och har varit mycket uppskattat av skolor runt om i landet. Vi tar även upp problematiken vad som händer när barn och unga får tillgång till gränslös kommunikation tack vara internet.


Vad skolan gör

Utöver den tid som skolan behöver sätta av för att Johan skall kunna arbeta tillsammans med eleverna behövs också skolans samarbete för att vi skall kunna medverka vi ett föräldramöte och då berätta mer om Ingen alkohol före 18 och Vuxenkontraktet. Genom att involvera elever, föräldrar och personal uppnår vi den bästa effekten och lägger en stabil grund för fortsatta samtal mellan de som medverkar.

NYHETER

Miss Kenya International version

The Suitcase of Your Life is a life skills collaboration between the Blue Ribbon Sweden and various schools in different municipalities in Sweden. The aim is to give children 12-14 years old arguments and the strength to say no to alcohol and other drugs. Alongside... läs mer

Skicka en intresseanmälan för vårt paketerbjudande

Kontaktuppgifter:

Livets kappsäck c/o Johan Östberg Västra varvsgatan 18 B 211 15 Malmö


Sveriges Blåbandsungdom Dag Hammarskjölds väg 14 115 27 Stockholm

Johan Östberg

Johan Östberg

Projektledare musik och video

073 574 53 40 sironmusic@live.se
Lasse Reuterberg

Lasse Reuterberg

Projektledare

076 176 38 98 lasse@blaeld.org

Övriga projekt

ANT-bussen är ett förebyggande projekt som turnerar till skolor runt i landet och samtalar med ungdomar och stöttar skolpersonal med kunskap och effektiva metoder. Se hemsidan
Ingen alkohol före 18 samlar vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol. 30 000 vuxna har redan anslutit sig. Målet är att 200 000. Se hemsidan
Stockholms läns Blåbandsungdom. Drogfri ungdom i Stockholm. Hos oss får du lära känna massor med häftiga och roliga ungdomar. Vi ordnar en mängd olika aktiviteter. Se hemsidan
Tjejhuset. Vårt syfte är att stödja unga tje­jers utveck­ling och iden­ti­tet i en miljö där man blir sedd och hörd som man är. Vi erbjuder menings­fulla fri­tids­ak­ti­vi­te­ter samt ­stärker tjejernas engagemang. Se hemsidan