Livets Kappsäck är ett värdegrundsarbete inom Sveriges Blåbandsungdom och som vänder sig till barn i årskurs 6. Arbetet sker under normal lektionstid samt till viss del även efter skolan. I arbetet ingår även möten med lärare och andra vuxna i skolan samt föräldrar...

läs mer